Horizontalni lancani transporteri - Lancasti Redleri

Naši horizontalni lančani transporteri / redleri su izrađeni od čelika u kvalitetu S355, a plastične lopatice su urađene od poliamida. Takođe se odlikuju sa malim obrtajima, odnosno 27 obrtaja u minuti ili 0,5 metara u sekundi. Zbog ovih karakteristika roba koju prenose horizontalni lančani transporteri ostaje neoštećena, odnosno ne stvara lom.

Horizontalni lančani transporteri Redleri

Montaža

Mogu se montirati u tri položaja: direktno na pod, na nosače i vešanjem o plafon. Konstrukcija tranportnog lanca je izvedena tako da redleri mogu po potrebi naizmenično transportovati materijal u smeru pogonskog lančanika kao i u smeru zateznog.
Smer ili pravac transporta materijala može biti u jednu stranu “jednosmeran” ili u obe strane “reverzibilan”. Normalni smer transportovanja je prema pogonskom lančaniku.
Nasipna i isipna mesta je moguće izvesti u više varijanti duž čitavog korita redlera uz primenu odgovarajućih otvora i zatvarača.

Horizontalni lančasti transporteri Redleri

Transport žitarica

Namenjeni su za transport žitarica u silosima, mlinovima, imaju široku primenu u industriji ulja, industriji mineralnih i veštačkih đubriva, pivarskog slada, pivara i dr.

Jedino naši redleri (horizontalni lančasti transporteri) se razlikuju od svih ostalih, u tome, što imaju konusno dno, tako da posle prestanka dotoka robe, ostaju potpuno čisti. Pri promeni vrsti transportovanja žitarica, ne dolazi do mešanja robe, za razliku od drugih tipova redlera. Naši horizontalni lančani transporteri vam donose kvalitet.

 

AGROPROMET 

Horizontalni lančani transporteri

Dositejeva br. 8, 21220 Bečej

Tel: +381 21 6913 240

Fax: +381 21 6913 076

Email: office@agropromet.co.rs